Om öppen debatt

7 Jun

Hur högt ska debattklimatet vara i galoppsporten?

Enligt Svensk Galopps strategidokument ska det få finnas olika åsikter eller som dokumentet uttrycker det:

”Vi tillåter olika åsikter, förhåller oss till sakfrågor och behandlar varandra med respekt.”

En som lär betvivla sanningshalten i detta dokument är Anders Unnerstad. En mångårig galoppentusiast, allt sedan Ulriksdalstiden som varit hästägare, uppfödare, varit amatörtränare och förtroendevald, bland annat som ordförande i Stockholms Kapplöpningssällskap.

Han skrev för en tid sedan en insändare i Jockeyklubbens Forum, där han uttryckte sin oro för galoppens framtid, något han knappast är ensam om.

Så här skrev han bland annat:

”Sammanfattningsvis finns galoppsportens problem inom följande fem områden, alla lika viktiga:

* Likviditeten, hur ska man få fram pengar till alla aktuella projekt?

* Lönsamheten, hur ska man få tillräckligt stora intäkter?

* Hästägare, hur ska man attrahera tillräcklig många nya sådana?

* Tävlingshästar, den svenska uppfödningen är otillräckligt stor och importerna är dyra.

* Spelintresset. Omsättningen på galopp har minskat med ca 30 % de senaste 10 åren.

 Konsekvensen av detta borde bli att man skrinlägger alla planer på en ny bana i Skåne, liksom på förbättringar i Göteborg. Verksamheten på Jägersro kan fortsätta så länge avtalet om hyra av banan gäller. Inga nya större investeringar bör göras i Göteborg, och även den banan måste kanske på sikt läggas ned. Alla medel och allt arbete måste koncentreras till att få banan i Bro i toppklass med så mycket verksamhet som möjligt året runt. Skulle den planerade nya banan i Skåne kunna finansieras helt utanför SG:s balansräkning – och även driften säkras – kunde saken komma i ett annat läge. Men hur skulle det gå till?”

Detta inlägg väckte stor uppståndelse på sina håll, inte minst i Skåne, där Unnerstads insändare tolkades som att man i Stockholm var emot en ny bana i Skåne. Medan man från skånskt håll uttalade kritik på omvägar– så var det från Stockholmshåll som enda genmälet kom. Det var från Leif Wretman, likaså hästägare och uppfödare. Han skrev bland annat i Forum:

”För mig är det självklart att det ska byggas och satsas på en ny galoppanläggning i Skåne/Bara.  Att också successivt förbättra och satsa i Göteborg är också självklart. Detta behöver inte innebära att färdigställandet på Bro Park ska avstanna helt.

Galoppen är en av världens största arenasporter. Det är nästan bara i Sverige som vi inte lyckats hänga på i utvecklingen.

Nu måste det satsas. Det är oväsentligt var pengarna kommer ifrån. Extremt uttryckt ’den svenska galoppen kan krympa till noll och dö men kan ändå glädja sig åt att ha pengar kvar i kassan’.”

Denna replik föranledde Unnerstad att skriva ytterligare en kommentar.  För att undvika ytterligare missämja valde han att inte publicera det i Jockeyklubbens Forum.

Men eftersom denna blogg ofta kritiserat bristen på information, debatt och hemlighetsmakeri i sporten, så bereder vi här plats för Unnerstads kommentar i något nedkortat skick:

Sista stycket i Wretmans inlägg är nära nog obegripligt:  ’Nu måste det satsas. Det är oväsentligt var pengarna kommer ifrån. Extremt uttryckt ”den svenska galoppen kan krympa till noll men kan ändå glädja sig åt att ha pengar i kassan.’ Det är väl just det sista – krympa till noll – som vi alla vill undvika.

 För att fatta mig kort, så är det framför allt två saker jag skulle vilja ha klarhet i:

 1. Finansieringen av alla SG:s planer, framför allt den nya banan i Skåne. När kommer pengarna från markförsäljningen i Täby och hur mycket kan det tänkas bli?
 1. Hur tror man att spelbolagen, främst ATG, i framtiden ska vilja organisera spel på galopp i Sverige när omsättningstendenserna f n är så negativa?

 Hoppas någon vill gå in sakligt i den diskussionen!”

 Till det inlägget har Anders Unnerstad fogat följande rader i ett personllgt brev till bloggen:

Någon läsare kan kanske få för sig att jag är ute efter att skada galoppsporten. Där borde mitt cv inom sporten motsäga vederbörande. Jag har lagt ner väldigt mycket tid, pengar (som hästägare och uppfödare) och engagemang i sporten. Det skulle tvärt om glädja mig – på ålderns höst – om sporten fick fart igen. Vad jag avser med insändare m m är att ställa relevanta frågor som jag tycker sällan eller aldrig blir besvarade av sportens ledning, främst följande:

 1. Vilka belopps- och tidsmässiga data finns det som belägg för att pengar kommer att finnas för alla de planerade investeringarna, främst galoppbanan i Skåne? I klartext (helst): Hur mycket pengar kan det komma att bli från kvarvarande intressen i Täby-marken, och när kan dessa pengar komma?
 2. Vilka bedömningar ligger till grund för att ATG i fortsättningen (inte bara 2019) ska fortsätta stödja, eller betala licenspengar till, galoppen? Spelomsättningen (och utvecklingen) talar inte för ett sådant stöd; ATG är ju ett kommersiellt företag med andra ägare än galoppen och andra spelformer än galopp.
 3. Hur gick det med den där procenten (eller tiondelen) i ägandet av ATG? Man skulle ju sälja. Denna procentdel är synnerligen viktig för värdet av kvarvarande aktier i ATG. Såvitt jag vet har denna fråga inte på länge berörts i rapporter eller protokoll. Överhuvudtaget är ägandet i ATG en viktig fråga.”

Den sista frågan kan bloggen svara med att jo, det blev så. Det är denna försäljning som medför att det även i år finns goda prispengar i sporten.

De övriga frågorna hoppas jag att någon annan i sporten med bättre insikter än denna bloggare besvarar.

Här på Stallequo är alla inlägg välkomna, så länge vi ”förhåller oss till sakfrågor och behandlar varandra med respekt” för att citera Svensk Galopps strategidokument.

Men en bloggare bör redovisa sin egen åsikt. En blogg är vanligen just ett forum för åsikter. Och visst har jag en åsikt om banorna – vad den nu kan vara värd med tanke på osäkerheten om sportens framtid.

Så here we go:

Ska galoppsporten i Sverige överleva behövs både en bana i Stockholm och i Skåne. Det är regionerna där vi har de flesta uppfödarna. En uppfödare vill ha möjlighet att se sina hästar springa i en någorlunda närhet. Och en bana behöver intressenter i närområdet Det handlar om en växelverkan.

Utan en bana i Skåne skulle många uppfödare där tröttna, vilket också ger ett sämre underlag för tävlingarna på Bro Park.

Det finns många skäl för denna åsikt men låt mig av utrymmesskäl bara nämna ett till. Det historiska.

Sedan 1831 har det bara med korta avbrott bedrivits kapplöpningar både i Skåne (Helsingborg, Arlöv och Malmö) och Stockholm (Ladugårdsgärde, Lindarängen, Ulriksdal, Täby Galopp och Bro Park). Det är ingen tillfällighet. Där har intresset varit störst och uppfödarna och ägarna flest.

Om Bara Galopp är bästa alternativet i Skåne återstår dock att visa.  Är verkligen alternativet Jägersro/Husie ordentligt prövat? Med komplettering i form av träningsbana/stallbacke?

Till slut

Vi avslutar med en fantastisk bild från slutstriden i årets engelska Derby. Vinnaren Anthony Van Dyck närmast. Foto: Tom Bull.

Epsom Derby Tom Bull

Annonser

Klavertrump i Kentucky Derby

7 Maj

Årets uppgörelse om Kentucky Derby blev en av de mest dramatiska i löpningens 145-åriga historia. Nästfavoriten Maximum Security diskvalificerades efter trängning i kurvan in mot upploppet. Efter en 20 minuter lång utredning utsåg galoppdomstolen i stället måltvåan Country House (e Lookin At Lucky) till vinnare. Oddset blev 65-1.

Som vanligt följdes löpningen på Churchill Downs blöta bana av cirka 100 000 åskådare på plats och av många miljoner framför TV-apparaterna. En av dem var president Donald Trump, som inte kunde avhålla sig från att tweeta om utgången. Så här skrev han ordagrant:

“The Kentuky Derby decision was not a good one. It was a rough and tumble race on a wet and sloppy track, actually, a beautiful thing to watch. Only in these days of political correctness could such an overturn occur. The best horse did NOT win the Kentucky Derby – not even close!”

Kentucky Derby 2019

Bilden visar den uppflyttade vinnaren av Kentucky Derby, Country House, närmast (gul dresss)  och i mitten diskvalificerade målettan Maximum Security (rosa dress). Country Houserids av Flavien Prat och tränas av William Mott

Förhandsfavoriten Omaha Beach ströks tidigare i veckan, vilket gjorde att Improbable blev ny favorit.

 

Jockeyklubbens Forum nr 3 publicerat

2 Maj

På jockeyklubben.se finns senaste numret av Jockeyklubbens Forum.

Innehåll:

 • Förord
 • Redaktion
 • Per Larsson – intervju
 • Svensk Galopps årsmöte
 • Läget för Bara Galopp
 • Internationella storlopp Guineas och Kentucky Derby
 • Inför Pramms Memorial
 • Kjell Olsson – porträtt
 • Antal hästar i proffsträning
 • Debattinlägg – replik från Leif Wretman
 • Debatt om tidtagning- Lars Kant
 • Still going places
 • Lennart Sachs in memoriam
 • Sponsorer (Lanwades Stud, Stockholms Galoppsällskap, Svenska Fullblodsavelsföreningen, Täby Stall och Foder)

logo-jk-forum

 

 

Röster om ansvarsfrihet

15 Apr

Eftersom Svensk Galopps hemsida redovisat det mesta som hände vid lördagens ordinarie föreningsstämma avstår jag att kommentera den – mer än på en punkt. Inte en oviktig sådan. Trots att majoriteten, från de sydsvenska domänerna, i vanlig ordning stödde styrelsen i de flesta frågor, uppstod ett betydande undantag från denna tradition, ett undantag som av någon anledning inte berörts på svenskgalopp.se, nämligen att styrelsen inte beviljades ansvarsfrihet, trots revisorns tillstyrkan.

Om revisionen har två kunniga galoppkännare, auktoriserad revisor respektive advokat, yttrat sig med utgångspunkt från det öppna brev som Per Larsson och Anders Östberg skrev före stämman.

Revisorn:

”Jag har – såsom tidigare auktoriserad revisor – i olika sammanhang ställts inför ansvarsfrihetsbegreppet, utifrån ett revisionsperspektiv. För undvikande av missförstånd är min uppfattning också att styrelsens agerande borde – vid en samlad bedömning – föranlett att revisorn gjorde en tuffare markering än vad som nu är fallet. Låt mig utveckla närmare:

Utöver att revisorn måste informera om överträdelserna som sådana måste hon pröva ansvarsfriheten som sådan.

Man kan tycka att skaderekvisitet borde vara uppfyllt (ur ett revisionsperspektiv) av överträdelserna i sig (bristande behörighet och jäv). Det är dock inte givet. Det måste vara sannolikt att förfarandet åsamkat eller riskerar åsamka en faktisk ekonomisk skada. Här tvingas alltså den auktoriserade revisorn till en sannolikhetsbedömning av ”adekvat kausalitet” mellan händelsen och skadan. Det är inte omöjligt att revisorn försöker gömma sig bakom att styrelsens i och för sig regelvidriga agerande faktiskt ”sparade” resurser åt SG i förhållande till alternativet och att det därför är svårt att med säkerhet härleda en ekonomisk skada. Och utan en sannolik ekonomisk skada i starkt orsakssamband med det regelvidriga agerandet, skulle det kunna medföra att hon avstår från att avstyrka ansvarsfrihet.  Så gissar jag att hon resonerat.  Men jag tycker hon har fel.

För det första är det inte alls styrkt att styrelsens sätt att berika sig själv de facto innebar en reell besparing i förhållande till alternativet, det är bara styrelsens egen uppfattning i dagsläget. Om man medvetet åsidosätter grundläggande bestämmelser i Aktiebolagslagen – och hävdar att det sker i kostnadsbesparande syfte – har man en viss uppförsbacke rent bevismässigt.  Man kan också fundera över den indirekta skada som deras agerande kan leda till för SG hos olika intressenter – bl.a. i och med att detta också blir publikt genom revisionsberättelsen och årsredovisningen (samt för säkerhets skull den befängda artikeln av Per Larson och Anders Östberg).  Om förfarandet dessutom är ogiltigt borde väl prestationen återgå i sig dvs. återbetalning?

Sammantaget borde enligt min uppfattning revisorn åtminstone ha avstått från att yttra sig i ansvarsfrihetsfrågan (med motiveringen att det inte kan uteslutas att förfarandet medfört eller kan medföra ekonomisk skada) alternativt helt avstyrkt ansvarsfrihet. Båda dessa yttrandet hade i princip omöjliggjort omval av Peter Larsson och Anders Östberg och det är sorgligt att hon inte landat där.

Ännu viktigare är förstås förtroendefrågan. Hur kan enskilda styrelseledamöter som bara har stöd av – som max – en knapp majoritet av ägarnas röster – fortfarande kandidera? Jag menar att det förstås är ok med olika förslag på ledamöter från olika sällskap – så länge samtliga föreslagna kandidater i vart fall tolereras av samtliga ägare. Men i detta fall tolererar inte den största ägaren den föreslagna ordföranden och en ledamot, av många skäl och sannerligen inte bara p.g.a. övertrampen ovan. Att då framhärda i att kandidera är absurt eftersom ingen styrelseledamot  – med sådana ingångsvärden – kan fungera professionellt som ledamot i någon styrelse.  Lika lite som en vd som bara tolereras av en knapp majoritet i styrelsen kan fungera i sin vd-roll.  Bristen på självinsikt och självsanering är enorm i allmänhet och i en sällskapsägd konstellation som SGIF/SG blir den ännu mer absurd. Förtroende borde i första hand handla om ägarnas förtroende för styrelsen. Men i Larssons och Östbergs  tappning är det väl snarare deras eget bristande förtroende för en av ägarna som är det stora problemet. Absurt var ordet.”

Per Jardetun

(obs! skrivet före stämman)

Juristen:

”Till detta kan jag tillägga att radarparet Larsson/Östberg i ytterligare en fråga missuppfattat innebörden av Aktiebolagslagen. Man skriver i sitt inlägg på SG:s hemsida att man erhållit revisorns tillstyrkande av ansvarsfrihet då överträdelserna inte varit ”allvarliga”. ABL innehåller inte någon sådan kvalificering. Varje överträdelse av ABL, även ringa sådana kan leda till skadestånd. Det krävs bara att bolaget skadats ekonomiskt. Och att utbetala en ersättning som är ogiltig på grund av bristande behörighet – beslutsrätten tillkommer enbart stämma – och på grund av jäv innebär naturligtvis att SG/SGAB skadats motsvarande utbetalningen. Revisorn borde således ha avstyrkt ansvarsfrihet.”

Mats Müllern

Årsstämma

Bild från stämman (foto Svensk Galopp)

 

Som i Grönköping

11 Apr

Jag har blivit uppmärksammad på en händelse i Grönköpings Veckoblad, ”Sveriges största månatliga veckotidning, som visar likhet med vad som hänt i Svensk Galopp:

Med anledning av den kritik som riktats mot den nyligen beslutade fördubblingen av Sparbankens styrelsearvoden har hr sparbanksdirektören Jules Vedbom i ett pressmeddelande framhållit , att det är helt naturligt att styrelseledamöterna måste kompenseras, eftersom banken under den senaste tiden har fått utstå verksamhetsrelaterad kritik i sällan skådad omfattning, vilket varit synnerligen stressande för alla i styrelsen.

oval-jules-wedbom

Hr sparbanksdirektören Jules Vedbom (Grönköpings Veckoblads arkiv)

 

Jockeyklubbens Forum nr 2 har kommit

29 Mar

Nytt nummer av Jockeyklubbens Forum kan ses på jockeyklubben.se. Det inleds av Jockeyklubbens ordflrande Jan Kleerup:

Då är det äntligen dags för startboxarna att öppnas igen efter ett långt vinteruppehåll!
Jockeyklubben ser fram mot året med stor tillförsikt! Styrelsen har fått in ett stort antal ansökningar om medlemskap, vilket är glädjande. Tyvärr har vi dock enligt stadgarna endast rätt att ha 200 medlemmar och om alla ansökningar skulle beviljas inträde skulle vi överstiga det antalet. Styrelsen har därför varit tvungen att begränsa antalet nya medlemmar som kommer att presenteras på årsmötet och där kunna röstas in.

Årets första aktivitet i Jockeyklubben blir invigningen av vårt nya klubbrum högst upp i läktaren på Bro Park. Det är ett utrymme som tidigare varit öppet, men som nu är inglasat. Invigningen sker söndagen den 5 maj i samband med tävlingarna då. Vi hoppas att få se så många som möjligt av er då!

Vidare har vi fått en ny löpning i vårt namn på Nationaldagsgaloppen den 6 juni på Gärdet. Det blir ett lopp som enbart är öppet för Skandinavien födda hästar och anledning till det är att vi vill gynna svensk avel. Till vinnande ägare delar vi för första gången ut ett vandringspris i form av en häststatyett som skänkts av Anders Zackrés. Vi hoppas den dagen kunna ordna ett särskilt arrangemang för Jockeyklubbens medlemmar, men det är i nuläget inte klart hur det kommer att bli. Årsmötet i år är den 5 juni och vi har stora förhoppningar om ett stort antal medlemmar kommer dit och sedan bevistar tävlingarna på Gärdet dagen därpå. Efter tävlingarna kan man fira nationaldagen vidare på Skansen med kungafamiljen!

Jag hoppas ni får en trevlig läsning av vårt nya nummer av Forum. Intressant att vi fått in två debattartiklar och vi ser gärna att det blir fler i framtiden. En öppen debatt om galoppsporten i Sverige är viktig för att den ska kunna utvecklas! Det kan påpekas att inläggen naturligtvis är skribenternas personliga åsikter.

Med hopp om en härlig galoppsäsong!

jan kleerup 300x300

Jan Kleerup

Nytt nummer av Forum

10 Feb

Årets första nummer av Jockeykubbens Forum har publicerats. Det innehåller 13 artiklar och notiser, bl a porträtt av Tommy Gustafsson och Claes Björling, presentation av världens bästa galoppörer, artikel om planerade banan i Skåne och referat av Stockholms Galoppsällskaps möte i lördags på Bro Park.

Forum återfinns på jockeyklubben. se. Klicka på Forum.

Numret sponsras av Stockholms Galoppsällskap, Skånska Fältrittklubben och Svenska Fullblodsavelsföreningen.